Kriteria Suami Idaman Menurut Islam

No comment 1038 views

Bagi wanita muslimah, memiliki suami adalah suatu cita-cita. Suami diharapkan nantinya akan mampu memimpin keluarga yang mereka bangun bersama. Agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka para wanita juga tidak boleh salah dalam memilih calon pemimpin keluarga. Memang jodoh telah diatur oleh Allah SWT, tetapi usaha juga perlu. Terlebih jangan sampai salah memilih orang yang sebenarnya bukan jodoh kita.

Untuk lebih jelasnya kita akan mengarah tentang bagaimana kriteria suami yang baik menurut Islam, sebagai berikut:

1. Mampu

Berikut adalah hadits Rasulullah yang diriwayat Ahmad Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

“Wahai permuda-pemuda; sesiapa di antara kamu bernikah, maka hendaklah ia bernikah, yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan, tetapi sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa kerana puasa itu menahan nafsu.”

2. Baik serta memuliakan wanita

Mampu menjaga drajad diri dan juga keluarga serta mengajak keluarga ke arah kebaikan.

3. Mempercayai istri

Yaitu tidak suudzon terhadap istri yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga.

rumah

4. Tidak Membebankan

Hal ini sebenarnya hampir sama dengan point pertama, yaitu suami yang tidak membebani atau menuntut istri untuk bekerja. Suami juga hendaknya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga dapat membantu kerepotan istri mengurus anak dan rumah tangga. Bukan suami yang menyuruh istri mengerjakan ini itu, sementara ia bersantai.

5. Mudah memaafkan

Memaafkan merupakan sifat dari Rasulullah. Dengan memaafkan segala masalah akan terasa lebih ringan dan mendapatkan kedamaian dalam keluarga.

Diatas, hanyalah 5 kriteria suami yang baik. Masih ada kriteria lainnya. Yuk, mari simak kriteria suami baik lainnya.

author